یاد : یادهائی از دوره های ...

فحٌاشی هم هنر است ؟!


فحٌاشی هم هنر است ؟!


یکی آمده است که میگویند تحت عنوان حاجی و.... و فلان مقام ملٌی بارها به این و آن فحٌاشی کرده است و از جمله چندبار به اسطوره تحصیلکرده و صراحت و مردانگی فوتبال ما جناب علی دائی ! ، تا بالاخره به زندان افتاده است . دوستش داریم و نمی خواستیم به زندان بیفتد ، بارها هم مورد بخشش قرار گرفته است امٌا مثل اینکه چاره دیگری نداشته باشد . و آیا او « یکی است » ؟ .

اصطلاح سرنخ و سررشته و ... را شنیده اید ؟ تاکنون درخشان و عابد زاده و ... اکه همگی از نظر اخلاقی معرف حضورتان هستند به پشتیبانی این حاجی پرداخته اند  تا آن مشهور ... در ... بنام علی پروین و چنان که بر می آید فارس نیوز پشت سر همه ی اینها 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.