یاد : یادهائی از دوره های ...

کودکی دو - سه ساله درون منقلی از آتش شعله ور !

کودکی دو - سه ساله درون منقلی از آتش شعله ور !


میگویند که وقتی دو - سه ساله بوده ام به اصطلاح امروزی ها آرام و قرار نداشته ام وهمه از دست من به عذاب ! از در منقل آتش افتادن سوختن و جزغاله شدن بخشی از اندامم در آن تا فراری دادن کارگر خانه مان بنام رجب که بعد از او نوجوانی بنام محمد را آوردیم و او صبر و حوصله ای بیشتر داشت .


بنویسم چگونه ؟ دلش را دارید که بخوانید ؟

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.