یاد : یادهائی از دوره های ...

زن خوب = بهترن گل جهان = گرانترین جواهر ...


زن خوب = بهترن گل جهان = گرانترین جواهر ...


هیچ وقت جدول حل کرده اید . جدول سازها یک اصطلاحات خاصی در باره برخی از اسامی دارند ؛ از جمله در باره « زن » می گویند رئیس خانواده ( بگذریم که برخی از خانم ها در اسرع وقت شروع می کنند به ورشکست کردن آقا و تا این « وظیفه » ؟ خود را انجام ندهند دست بردار نیستند ... 

کار مند باز نشسته ای مثل من که پس از حدود بیست سال تحصیلات عالی دز زشته های مختلف و چهل - چهل و پنجاه سال کار و دختر و پسر داماد و عروس نکرده همبشه هشتش گرو نه است اگر شانس بیاورد دارای یک زن خوب و زندگی کن ، و در واقع رئیس اقتصاد خانواده ، می شود که الحمد لله والمنٌة بنده چنین شانسی را داشته ام .

امٌا با تاسف به حال نظام اجتماعیمان ... در تمام جهان ؛ و باصطلاح کلٌ بشریت که زنان به قدر کافی قدر شناخته نیستند .

خانمم دوازده - سیزده کیلو انار خریده است به کمی بیش  از 12000 تومان

حدود 5 - شش ساعت وقت صرف تهیه ربٌ انار کرده است

سه کیلو ربّ انار عالی ، تمیز و خالص بدست آورده است ؛ هرکیلو بدون توجه به ارزش کار ، چهارهزارتومان ...

ربٌ انار بازاری کیلوئی گویا 15000 تومان است . 

از نظر اقتصادی :

ایشان یک کار واقعا" اقتصادی انجام داده است در خدمت خانواده و شاید ، به مصداق « قطره قطره جمع گردد » ، در خدمتِ تمام ملٌت حال آنکه بنده که دکترای اقتصاد ندارم و فقط تقریبا" دارم ؛ امٌا مطمئن نیستم که ، بالنسبه ، یکهزارم این هم توانسته باشم در مدت خدمت به عنوان استاد آموزش عالی یا کارشناس و مسؤول در سازمان مدیریت یا وزارت اقتصاد یا وزارت بازرگانی به اقتصاد ملٌت کمک کنم ! .

از نظر اجتماعی :

جایگاه زن خانه دار در ایران شناخته شده نیست و قدرشان را نمی دانیم . قدرشان را بدانیم و حرمت بیشتری قائل باشیم .

از نظر فرهنگی : اقتصاد مقاومتی و به نوعی بهره وری یعنی همین ! و که :

از نظر سیاسی :

می تواند به به استقلال بیشتر و عزت و سربلندی ایران و ایرانی کمک کند .


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.