یاد : یادهائی از دوره های ...

بنام خداوند جان و خرد - کز این بر تر اندیشه بر نگذرد .


بنام خداوند جان و خرد - کز این بر تر اندیشه بر نگذرد .


ببین ! ، تفاوت بین یک زنده و یک مرده در زندگی انسانی است ؛ و اینکه نفسی بیاید و برود چه فایده ای دارد جز ضرر ؟ . همین نَفَس ، مخارج دارد : خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و.... پس فایده ای هم باید داشته باشد ...

فایده در حرکت است با امید به برکت ...

بیندیش ! برکت حقیقی در کار خیر و مفید است و لاغیر ؛ باصطلاح آنچه که خدا و پبغمبر گفته اند ، مردم هم می پسندند و غالبا" خیرش به خودت هم بر می گردد ...

بگو ! ، مسئله ات چیست ؟ ، مسئله جامعه ات چیست ؟ پس شروع کن به حل کردن آنها ... همفکری و هکاری هم چیز خوبی است : انسانیت و جامعه بر اساس تعاون و همکاری است . صدا به صدا نمی رسد ؟ ، خوب 

بنویس ! ، شاید فایده ای داشته باشد . بهتر از این است که عاطل و باطل بنشینی ! . شاید به درد دیگری بخورد ... شاید در آینده به کار آید ؛ حتی اگر فایده ی یک در میلیاردیم هم داشته باشد ، بنویس ! 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.