X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یاد : یادهائی از دوره های ...

پرسپولیس ما مردم پیاپی می بازد !


پرسپولیس ما مردم پیاپی می بازد !

و پی آخرین باخت به جای سرمربی یکی از مربیان ، که امامی فر باشد ، پاسخگو شده است ؛ که پاسخ هایش را ابدا" قانع کننده نمیدانیم .

آقای امامی فر ؛ به خاطر بازیهای خوب و غیرتمندانه ات دوستت داشتیم و فکر میکردیم بسیار بیش از این منطقی باشی . آقای سیاسی نه فوتبالی است و نه « پدر خانواده ما » ( که شما چنین لقبی بهش داده ای که لابد .... ) و به فرض بیرون از زندان بودن هم وی باید پنالبی را میزد ؟! و در مورد پرداخت ها هم مسؤول پرداخت ، یعنی صاحب تیم آقای سیاسی است ؟ و بفرض مسؤولیت وی هم مگر آقای طاهری رسما" جانشین وی نیست ؟ . ارنج ناهمآهنگ و ناهمخوان تیم را به قصد برد نمی بینم ... که برنامه تیم هم تابع آن است و ناگاه غریبه ای بنام گابریل از راه می رسد و میشود همه کاره تیم و بهترین بازیکنان یا به نحوی خود را بیرون می کشند یا مثل عباس زاده به درون زمین فرستاده نمی شوند . تماشاگران و دوستداران تیم را دست کم نگیرید . شاید برخی شان سوادفوتبالی بسیار بسیاربالائی داشته باشند ؛ فراتر از سواد برخی از مربیان مشهور !  . قضیه کاملا" بودار مینماید ؛ به خصوص در برهه ای که پرسپولیس به مزایده گذاشته شده و برخی از دوستان قدیمی هم از خریدارانند ...

آمدن شخصی با مشخصات سیاسی در راس پرسپولیس قابل تامل است

آمدن کسی مثل درخشان با آنهمه سابقه نامطلوب برای سرمربیگری تیم بزرگی چون پرسپولیس عجیب مینماید !.

اینکه پیشکسوتانی عاشق پرسپولیس ( که زمان مشخص می کند که عاشق چه چیز پرسپولیس ) تیمی را که دارد پیاپی می بازد ، حتی به تیم ته جدول ! وحتی  در خانه ی خود !!! تائید می کنند ! و بهانه هائی چون شانس و بدبیاری ( که برای تیم در ابتدای فصل و با نفرات پائین تر علی دائی آن را قبول نداشتند !!! ) میآورند کنجکاوی بر انگیز است ...

حالا اگر ما مردم بگوئیم بدون شک کاسه ای زیر نیمکایه است حق داریم با خیر ؟

انشاء الله که نتیجه مزایده و جریانات بعد از آن قضیه را روشن می کند .... 


و پی از آخرین باخت به جای سرمربی یکی از مربیان ، که امامی فر باشد ، پاسخگو شده است ؛ که پاسخ هایش را ابدا" قانع کننده نمیدانیم .

آقای امامی فر ؛ به خاطر بازیهای خوب و غیرتمندانه ات دوستت داشتیم و فکر میکردیم بسیار بیش از این منطقی باشی . آقای سیاسی نه فوتبالی است و نه « پدر خانواده ما » ( که شما چنین لقبی بهش داده ای که لابد .... ) و به فرض بیرون از زندان بودن هم وی باید پنالبی را میزد ؟! و در مورد پرداخت ها هم مسؤول پرداخت ، یعنی صاحب تیم آقای سیاسی است ؟ و بفرض مسؤولیت وی هم مگر آقای طاهری رسما" جانشین وی نیست ؟ . ارنج ناهمآهنگ و ناهمخوان تیم را به قصد برد نمی بینم ... که برنامه تیم هم تابع آن است و ناگاه غریبه ای بنام گابریل از راه می رسد و میشود همه کاره تیم و بهترین بازیکنان یا به نحوی خود را بیرون می کشند یا مثل عباس زاده به درون زمین فرستاده نمی شوند . تماشاگران و دوستداران تیم را دست کم نگیرید . شاید برخی شان سوادفوتبالی بسیار بسیاربالائی داشته باشند ؛ فراتر از سواد برخی از مربیان مشهور !  . قضیه کاملا" بودار مینماید ؛ به خصوص در برهه ای که پرسپولیس به مزایده گذاشته شده و برخی از دوستان قدیمی هم از خریدارانند ...

آمدن شخصی با مشخصات سیاسی در راس پرسپولیس قابل تامل است

آمدن کسی مثل درخشان با آنهمه سابقه نامطلوب برای سرمربیگری تیم بزرگی چون پرسپولیس عجیب مینماید !.

اینکه پیشکسوتانی عاشق پرسپولیس ( که زمان مشخص می کند که عاشق چه چیز پرسپولیس ) تیمی را که دارد پیاپی می بازد ، حتی به تیم ته جدول ! وحتی  در خانه ی خود !!! تائید می کنند ! و بهانه هائی چون شانس و بدبیاری ( که برای تیم در ابتدای فصل و با نفرات پائین تر علی دائی آن را قبول نداشتند !!! ) میآورند کنجکاوی بر انگیز است ...

حالا اگر ما مردم بگوئیم بدون شک کاسه ای زیر نیمکایه است حق داریم با خیر ؟

انشاء الله که نتیجه مزایده و جریانات بعد از آن قضیه را روشن می کند .... 

پرسپولیس ما مردم پیاپی می بازد ! ... که پرسپولیس چه کسانی بشود ؟!
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.