یاد : یادهائی از دوره های ...

سیاست لازمه زندگی است ؛ روزنامه هم ؛ امٌا ....


خدمتگزار مردم ، حقوقِ مردم دان ، سازنده ...

گویا گناهش این باشد که صادقانه به مردم خدمت کرده است و در دل مردم جا گرفته است ...


در دنیای سیاست ما خوب بودن گناه است و مستحقٌ تهمت ؟!


سیاست لازمه زندگی است ! امٌا سیاستمدار نیستم . هرکسی را بهر کاری ساختند . .. ولی اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران ایران را هم دوست ندارم ! .

روزنامه یا به طور کلٌی مطبوعات هم لازمه زندگی در جوامع پیشرفته است ؛ امٌا روزنامه نگاران کنونی را هم موفق ندیده و نمی بینم و خود گرچه اندکی روزنامه نگار بوده ام ؛ ده ها سال است که روزنامه نگار نیستم و فقط یک وبلاگ دارم که گاهی با وبلاگم به مناظره با فارس نیوزی ها می روم ! که انگار یک اتوموبیل ژیان بخواهد با یک قطار سریع السیر شاخ به شاخ شود ! . مثال ایران و آمریکا را نیاورید که بالاخره به مذاکراتی بگمانم عربی - اسرائیلی پرداخته اند .... تا قیام قیامت ...

امروز بعد از وبلاگ من روزنامه آرمان ظاهرا" به مبارزه با دستگاه عریض و طویل سابقا" مال ملٌت و حالا نمیدانم مال کی فارس نیوز پرداخته است که ... از ریاست جمهوری دور آتی وزیر یهداشت در مقابل روحانی حمایت می کند !!! . نمیدانم چرا رفتم به فارس نیوزی ها تذکر دادم که :

 « اینها بین خود اختلافاتی بسیار عمیق پیدا کرده اند که البته چنین امری در خارج از ایران هم بسیار پیش می آید . اقلیتی با فلان معاون و فلان مشاور بَد اند ؛ اکثریتی زیاده نشینی های فلان رئیس دفتر را نمی پسندند و از رفتنش استقبال می کنند و ... که اینطور حرفها در همه جا هست ؛ امٌا حالا شما چرا در امور داخلی اینها دخالت های عریض و طویل می کنید ؟ محض رضای خدا ؟!!! »


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.