یاد : یادهائی از دوره های ...

ای مسبب باخت فوتبال ایران ننگت باد !

ای مسبب باخت فوتبال ایران 

ننگت باد !

امروز فوتبال نماد یک کشور است نماد یک ملٌت است 

فوتبال ، مثل جنگ و دفاع : 

نمونه غیرت یک ملٌت است

نمونه حمیٌت یک ملٌت است

نمونه اراده یک ملٌت است 

نمونه دانائی یک ملٌت است 

نمونه توسعه یک ملٌت است 

حاصل مدیریت در یک کشور است

 نشاندهنده قدرت یک کشور است

 و قبل از همه قدرت مدیریت آن ... 

ما در مقابل تیم کشوری که یک سوٌم و حتی یک پنجم ما هم نیست مغلوب شدیم ! کشوری که زیر چکمه داعش دست و پا می زند .... قبلا" هم از بوسنی کوچک سه گل خورده بودیم !!!

فاجعه رخ داده است ... 

ننگت باد ! 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.