یاد : یادهائی از دوره های ...

دارید اذهان عمومی را برای باخت ( شاید هم مصلحتی ؟ ) فوتبال آماده می کنید ؟ شماهم شریکید ؟ .

امروز صبح یکی از سایت های خبری بنظر من غصب شده از ملٌت ، دچار کم سوادی شدید ! ، در پی منافع گروهی تقریبا" به هر قیمت و بنا به هر معامله ای ! ، را دیدم که طی چند خبر عملا" برای تیم ایران در مقابل تیم ژاپن و استرالیا و حتی امارات چندان شانسی قائل نبود و انرژی منفی تزریق می کرد . وطنپرستانی هم طی چند کامنت مثلا" متهم میکردند که چون فدراسیون پول پرداخت برد بازیکنان را ندارد می خواهد که تیم ملٌی ایران ببازد . کامنت هائی هم که ظاهرا" از روزنامه نگاران خود این سایت است در واقع به تضعیف روحیه بازیکنان و آماده سازی اذهان عمومی برای عدم موفقیت ! کمک می کردند . برایشان نوشتم

دارید اذهان عمومی را برای باخت ( شاید هم مصلحتی ؟ ) تیم ملی فوتبال ایران آماده می کنید ؟ شماهم شریکید ؟ .

در برابر زرادخانه عظیم اتمی آمریکا میگوئیم « آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند » آنوقت باید از تیم فوتبال امارات هراس به دل خود و هموطنانمان بیاندازیم ؟! .

در هر حال ، آمد به سرم از آنچه میترسیدم ؟ . برخی به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان ، حالا به هر اسمی ، مملکت بسیار بسیار غنی ما را به فقر گسترده در فوتبال و در آستانه نابودی کشانده اند . حتی به زبان بی زبانی می گویند شما بروید برای ما بمیرید تا هم جای ما بازتر شود هم ارثتان را ببریم و هم پایه های سر و سروری خود را تحکیم کنیم . از اینها خوشم نمی آید ! از آن افسر شاهنشاهی - تاجی که فکر میکنم دچار آلزایمرهم شده باشد خوشم نمی آید . از آن نفوس بد زن خوشم نمی آید . از آن فرد ی که با خنده های ا... انه اش ما مردم را به بازی گرفته است خوشم نمی آید ...

فوتبال ما می تواند مشت نمونه خروار همه چیز باشد .

خدا آخر و عاقبت همه ما را به خیر کند انشاء الله .


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.