یاد : یادهائی از دوره های ...

اوج توسعه ی بد اخلاقی !


اوج توسعه ی بد اخلاقی !


امروز در پر بیننده ترین سایت خبری کشور طی یک مونو مناظره سیاسی - اداری - علمی به این کارمند کوچک به قول قدیمی ها « حقیر ِ فقیرِ یراپا تقصیر ! » اتهامات واهی و کاملا" بی جائی زده شده است که آن را جز در کم دانشی و به طور کلٌی کم فرهنگی یا در واقع « بدفرهنگی » جامعه نمی بیند ؛ و توقعی بیشتر از کسانی که مدیران و معلمانشان چه کسانی بوده اند ندارد . باید آن بالا را درست کرد که آب از سرچشمه گل آلود نباشد ...

امروز دمل چرکین سالها بد اخلاقی و بد فرهنگی در ورزش کشور ما شکافت و بوی عفنش جهان را فراگرفت . آقای مایلی کهن بنا به شکایت آقای دائی به زندان افتاد و همه فریادشان بلند است که مگر « حاجی آقا مایلی کهن استاد علی دائی در تیم ملٌی نبوده اند ؟! ؛ پس چرا ؟ » .

امٌا دفعه اوٌل نیست که کار بین این دونفر بالا می گیرد تا اینکه ...

قضاوت با خودتان !

 دانشجویان ضعیف و تنبلی که در این دانشگاه یا آن دانشکاه در این درس یا آن درس ، با وجود ارفاقی که کرده ام ، نمره نیاورده اند روی فلان سایت یا حتی ایمیلم به هربهانه ای بدترین و رکیک ترین فحش ها را نثارم می کنند!

مقصر کیست ؟ بنده ؟ یا سایر استادان که نمرات خیراتی می داده اند ؟ یا مدیریت فرهنگیشان ؟


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.