یاد : یادهائی از دوره های ...

من که باورم نمی شود.من که باورم نمی شود.من که از خانه چندان بیرون نمی روم ؛ امٌا درست مقابل در ساختمان ایستاده اند به گفتگو و بنده هم طبیعتا" می شنوم .

می گوید : در اخبار می گفتند که وضع اعتیاد ، به خصوص به قرص های روانگردان ، در ایران به مرحله ای بسیار بسیار بحرانی رسیده است و از جمله فیلمی در مجلس نشان داده اند که یک معتاد ابتدا پدر و مادر خود را می کشد ! و بعد هم به نزدیکان خود تجاوز می کند ! 

به آپارتمانمان که بر می گردم یواشکی با خود میگویم :

- لابد فیل سینمائی بوده است که فیلمبردار به جای جلوگیری از قتل و تجاوز کار خودش را انجام می داده است ؟! ....

- بیش از یک ربع قرن است که هرساله میگویند وضع بسیار بحرانی تر شده است !

- دوباره فصل بودجه گرفتن شده است ..


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.