یاد : یادهائی از دوره های ...

سلام ....


سلام


مطلب بری نوشتن زیاد دارم ؛ امٌا

امروز به خاطر فقدان مرتضی پاشائی حالمان گرفته است

عجب یکشنبه ای داشتیم !

بهزاد سلیمی هم شکستی خورد که بوی شکست های بعدی را هم دارد ...

و جند خبر بد دیگر که اینجا نمی نویسم ، چون بگمانم اینجا جایش نیست ...

دیروز بیشتر از حدود 20 بازدید نداشته ام ؛ و دریغ از یک ...

این حسگر امنیتی هم که حسابی نسبت به ما حسٌاس شده است ؛ و تقریبا" همه دفعه گریبانم را میگیرد .

سردرد روزانه را هم اضافه بفرمائید !

پس امشب نمینویسم . قلمم پیش نمی رود ...

شاید که فرداها به فریادی بیندیشم ؛ فرودی فردی اندر فَرٌ در این وادی

فرود آ ای فراز فرق ها ! فرمایشی فرما


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.