یاد : یادهائی از دوره های ...


از زندان آزاد شد !


ببین ! مایلی کهن از زندان آزاد شد ؛ امٌا قضیه خیلی جالب تر از آن شد که من و امثال من تصوٌرش را می کردیم . این خبر را ببین ! :

مایلی کهن آزاد شد، وزیر ورزش شکایتش را از علی دایی پس گرفت

در پی رضایت علی دایی و آزادی محمد مایلی کهن از زندان، محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان شکایتش از علی دایی را پس گرفت.

یعنی واقعا" وزیر ورزش مملکت  در واقع به این دلیل از علی دائی ، این اسطوره بزرگ فوتبال ایران و جهان ، شکایت کرده بوده است که با نوعی گرو کشی از علی دائی ، در عمل از مایلی کهن ، که بارها به علی دائی و این و آن توهین کرده است ، و بنظر من شباهتی عجیب به علی پروین و حتی درخشان دارد ، حمایت کند ؟!!! . وزیر هم بعله ؟!

جالب توجه است که هدف اصلی وزارت ورزش یک هدف فرهنگی است ، و آنوقت این وزیر ورزش ...

تا آنجا که من متوجه شدم قبل از او فارس نیوز هم طرف توهینگر را گرفته بود ، علی پروین و درخشان و ...

در مثل مناقشه نیست ؛ این روزها عزای امام حسین (ع) را گرفته بودیم و از جمله یاد آور این بیت مشهور محتشم کاشانی که :

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست

 و حالا به یاد مظلومیت دائی میافتم که خودش هم گویا گفته بود که هرچه بیشتر به من ظلم شود بیشتر در دل مردم جا میگیرم .

ملٌت ما همیشه طرف مظلومان است  ؛ و شاید بیجهت نباشد که در استادیوم ها فریاد می کشد :

علییییییییییییییییییییییی دائیییییییییییییییییییییییییییییییییی

به نظر من علی دائی عزیز ، به خصوص در پرسپولیس عزیز ، درجائی قرار گرفته که هشت سرو گردن از دیگران بالاتر است و این موضوع به شدت حاسدانش را رنج می دهد !

شاید اگر محتشم ظلم ستیز و حق پزست زنده بود و پرسپولیسی و حقپرست هم شده بود میسرود :

این علی کیست که عالم همه با وی دشمن

به حسادت و به کین، موهن و راوی سخن 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.